Opnamemateriaal

Wat is verzekerd?

De gevolgschade (de noodzakelijke extra productiekosten of, indien de productie niet afgemaakt kan worden, de productiekosten die reeds gemaakt of verschuldigd zijn) van:

 • Materiële beschadiging of verlies van opnamemateriaal door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis van buitenaf;
 • Het gebruik van defect(e) of gebrekkig(e) opnamemateriaal of apparatuur;
 • Het foutief, gebrekkig of onzorgvuldig ontwikkelen, monteren, knippen, snijden of uitvoeren van andere (laboratorium-) werkzaamheden;
 • Uitdroging, vochtigheid, blootstelling aan licht. 

Verplichtingen:

 • Melding bijzondere opnamen (Zoals opnamen met: dieren, auto’s, boten/schepen, vuur, explosieven, special effects, stunts, opnamen met afwijkende of experimentele technieken, LIVE-uitzending/verbinding, onderwateropnamen, luchtopnamen met bijv. drones enz.);
 • Regelmatige controle opnamemateriaal & apparatuur;
 • Controle van de gemaakte opnamen;
 • Contracten opstellen met een veilige tijdsmarge voor vertragingen in het opnameschema;

Verzekeringstermijn:

 • Opnameperiode
 • Postproductieperiode
 • + in- en uitloopperiode

Wat wordt er onder opnamemateriaal verstaan:

Film- en/of video- en/of fotomateriaal zoals: onbelicht (film-) negatief in voorraad, videobanden in voorraad, geluidsbanden in voorraad, belicht (film-) negatief (al dan niet ontwikkeld), opgenomen videobanden, digitale beeld- en geluidsdragers, opgenomen geluidsbanden, positieven, internegatieven, interpositieven, werkkopieën, snijkopieën, finegrainkopieën, dia’s, cels, story boards, tekeningen, grafisch materiaal en artistiek werk, data, floppydisks, compactdiscs, harddiscs en andere digitale informatiedragers voor computers, software en aanverwante materialen om computerbeelden te maken.