Afgelasting (Uitgebreid)

Wat is verzekerd?

De schade (de noodzakelijke extra productiekosten of, indien de productie niet afgemaakt kan worden, de productiekosten die reeds gemaakt of verschuldigd zijn) als gevolg van noodzakelijke: afgelasting, opschorting, onderbreking of voortijdige beëindiging veroorzaakt door een gebeurtenis buiten de invloedssfeer van de producent door bijvoorbeeld:

 • Nationale ramp;
 • Overlijden leden van koninklijk huis;
 • Onbereikbaarheid locatie;
 • Vertraging tijdens reis;
 • Onverwachte onveilige werkomstandigheden;

Naast een ruimere dekking is er een ander groot voordeel van het verzekeren van Afgelasting (Uitgebreid) boven de Afgelasting (Basis). Waar bij Afgelasting (Basis) de bewijslast ligt bij de producent (producent dient de oorzaak van en de beschadiging en/of het verlies aan te tonen) dient bij de verzekering van Afgelasting (Uitgebreid) de verzekeraar aan te tonen dat de schade niet verzekerd is. De producent hoeft alleen aan te tonen dat de schade buiten de eigenvloedsfeer ligt. 

Waarom en wanneer?

Sterk aan te raden bij producties waarbij het moment van de opnamen een zeer belangrijke rol speelt zoals: bijzondere locaties, opnamen met een grote crew, studio-opnamen (met publiek), (live-) registraties (van evenementen & concerten).

Verplichtingen:

 • Melding bijzondere opnamen (Zoals opnamen met: dieren, auto’s, boten/schepen, vuur, explosieven, special effects, stunts, opnamen met afwijkende of experimentele technieken, LIVE-uitzending/verbinding, onderwateropnamen, luchtopnamen met bijv. drones enz.);
 • Contracten opstellen met een veilige tijdsmarge voor vertragingen in het opnameschema in het opnameschema;

Verzekeringstermijn:

 • Préproductieperiode
 • Opnameperiode
 • Postproductieperiode
 • + in- en uitloopperiode