Apparatuur

Lees altijd goed de leveringscondities van je facilitaire dienstverlener of vraag gericht hoe het één en ander is geregeld bij schade. De aansprakelijkheidsverzekering biedt in de regel geen dekking voor schade aan apparatuur van anderen die gehuurd etc. is.

Wat is verzekerd? 

Beschadiging aan of verlies van:

 • Opnameapparatuur + toebehoren, zoals: camera’s, lenzen, statieven, geluids-apparatuur, monitoren, recorders, players, backupsystemen, transportabele postproductie-apparatuur etc.;
 • Lichtapparatuur + toebehoren;
 • Dolly´s, rails, kranen, Jibs;
 • Portofoons;
 • Kabels etc.;
 • Flightcases en ander verpakkingsmateriaal voor deze apparatuur. 

Welk bedrag moet ik verzekeren?

Je kunt het bedrag vaststellen door een gespecificeerde opgave te doen. Je kunt ook een vast totaalbedrag vaststellen zonder specificatie. Op die manier heb je alles verzekerd tot het opgegeven bedrag.

Wij adviseren de aanschafwaarde (in de regel de nieuwwaarde) te verzekeren.

Wie is de eigenaar?

Het maakt niet uit wie de eigenaar is. Het is wel verstandig, als je zaken van anderen verzekert om de waarde schriftelijk door de eigenaar vast te laten stellen.


Wat wordt er vergoed?

De herstelkosten met een maximum van de hieronder vermelde waarde of indien herstel niet mogelijk is:

 • Voor zaken niet ouder dan vijf jaar de nieuwwaarde met een maximum van de getaxeerde waarde
 • Voor zaken ouder dan vijf jaar de vervangingswaarde met een maximum van de getaxeerde waarde.

Verplichtingen:

Onder direct toezicht houden dan wel in een deugdelijk afgesloten ruimte opbergen.

Verzekeringstermijn:

 • Opnameperiode
 • Postproductieperiode
 • + in- en uitloopperiode