Eigendommen van derden

Als producent ben je vaker verantwoordelijk voor de schade van een ander dan je zou verwachten. Veel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen bieden helaas geen dekking voor schade die wordt toegebracht aan zaken van anderen die je voor het werk gebruikt, leent, huurt of op een andere manier onder je “opzicht” hebt. 

Met de rubriek eigendommen van derden verzeker je de schade aan roerende dan wel onroerende zaken van derden waar je als producent (financieel) verantwoordelijk voor bent. Rekwisieten, sets en garderobe & apparatuur, die je onder de andere dekkingen kunt verzekeren, vallen hier buiten.

Het is verstandig de leveringscondities van je facilitaire dienstverlener goed te lezen of gericht te vragen hoe het één en ander is geregeld bij schade. Het lijkt logisch dat ieder bedrijf zich als goed huisvader heeft verzekerd maar is dat ook zo?


Wat is verzekerd?

Beschadiging aan of verlies van eigendommen van derden zoals:

  • Beroepsuitrusting w.o. gereedschappen, kappersspullen etc.;
  • Motorrijtuigen, (lucht-) vaartuigen, heftrucks, aanhangwagens e.d;
  • Computerapparatuur;
  • Persoonlijke bagage;
  • Kantoorinventaris;
  • Niet transportabele postproductie-apparatuur.


Welk bedrag moet ik verzekeren?

Je kunt volstaan met het opgeven van een vast bedrag.


Verplichtingen:


Verzekeringstermijn:

  •  Préproductieperiode
  •  Opnameperiode
  •  Postproductieperiode
  • + in- en uitloopperiode