Afgelasting (Basis)

Wat is verzekerd?

De gevolgschade (de noodzakelijke extra productiekosten of, indien de productie niet afgemaakt kan worden, de productiekosten die reeds gemaakt of verschuldigd zijn) van materiële beschadiging of verlies van: 

  • Apparatuur;
  • Faciliteiten;
  • Of andere zaken zoals gebouwen, rekwisieten, sets, garderobe etc;

Verplichtingen:

  • Melding bijzondere opnamen (Zoals opnamen met: dieren, auto’s, vuur, explosieven, special effects, stunts, opnamen met afwijkende of experimentele technieken, onderwateropnamen, helicams enz.);
  • Contracten opstellen met een veilige tijdsmarge voor vertragingen in het opnameschema;

Verzekeringstermijn:

  • Préproductieperiode
  • Opnameperiode
  • Postproductieperiode
  • + in- en uitloopperiode