Uitval van personen

Wat is verzekerd?

De gevolgschade (de noodzakelijke extra productiekosten of, indien de productie niet afgemaakt kan worden, de productiekosten die reeds gemaakt of verschuldigd zijn) van uitval van personen door:  

 • Ziekte
 • Ongeval
 • Overlijden
 • Ontvoering
 • Rouw
 • Een levensbedreigende familie-omstandigheid

Wie wordt er verzekerd?

'Iedereen is vervangbaar' wordt er wel eens gezegd. Helaas blijkt dat dit in de praktijk een stuk lastiger ligt en vaak ook veel kostbaarder is dan gedacht. In sommige gevallen is iemand zelfs in het geheel niet vervangbaar zoals bij een portret of zal een productie niet afgemaakt worden met een andere acteur of regisseur. Toch hoeft iemand niet onvervangbaar te zijn om tot grote problemen te kunnen leiden. Denk maar aan een acteur die overlijdt, dan zullen alle eerder gemaakte opnamen met de nieuwe acteur opnieuw gemaakt moeten worden. De acteur is vervangbaar maar de uitval heeft een aanzienlijke schade tot gevolg. Daarom kun je nagenoeg iedereen die aan een productie meewerkt verzekeren. Met behulp van de vragen bij welke dekking heb ik nodig? kun je voor jezelf bepalen wie je moet verzekeren.

Verplichtingen:

 • Melding bijzondere opnamen (Zoals opnamen met: dieren, auto’s, boten/schepen, vuur, explosieven, special effects, stunts, opnamen met afwijkende of experimentele technieken, LIVE-uitzending/verbinding, onderwateropnamen, luchtopnamen met bijv. drones enz.);
 • Contracten opstellen met een veilige tijdsmarge voor vertragingen in het opnameschema;
 • Gezondheidsverklaring of medische keuring (lees meer).

Verzekeringstermijn:

 • Préproductieperiode (crew*)
 • Opnameperiode (cast en crew*)
 • Postproductieperiode (crew*)
 • + in- en uitloopperiode

*Cast: personen met een rolbezetting zoals: acteurs, presentatoren, geportretteerden.

*Crew: iedere andere persoon dan cast die actief betrokken is bij het maken van de productie.