Rekwisieten, Sets en Garderobe

Wat is verzekerd?

Beschadiging aan of verlies van:

  • Rekwisieten: roerende zaken die gebruikt worden in of als decor;
  • Sets: onroerende zaken die gebruikt worden in of als decor
  • Garderobe: kleding, kostuums, schoeisel, hoofddeksels, pruiken, make-up, grime die gebruikt worden in of als decor.

Decor: de gebouwde of bestaande omgeving die al dan niet door inrichting en aankleding gebruikt wordt voor de realisatie van de verzekerde productie.


Welk bedrag moet ik verzekeren?

Je kunt het bedrag vaststellen door een gespecificeerde opgave te doen. Je kunt ook een vast totaalbedrag vaststellen zonder specificatie. Op die manier heb je alles verzekerd tot het opgegeven bedrag. Wij adviseren de aanschafwaarde (in de regel de nieuwwaarde) te verzekeren.


Wie is de eigenaar?

Het maakt niet uit wie de eigenaar is. Het is wel verstandig, als je zaken van anderen verzekert, om de waarde vooraf schriftelijk door de eigenaar vast te laten stellen.


Wat wordt er vergoed?

De herstelkosten met een maximum van de hieronder vermelde waarde of indien herstel niet mogelijk is:

  • Voor zaken niet ouder dan vijf jaar de nieuwwaarde met een maximum van de verzekerde waarde
  • Voor zaken ouder dan vijf jaar de vervangingswaarde met een maximum van de verzekerde waarde.


Verplichtingen:

Onder direct toezicht houden dan wel in een deugdelijk afgesloten ruimte opbergen. (Zie ook: direct toezicht en deugdelijk afgesloten ruimte)

Verzekeringstermijn:

  •  Opnameperiode
  •  Postproductieperiode
  • + in- en uitloopperiode