Coproducties

Bij coproducties zie je vaak dat meerdere partijen bepaalde gedeelten van de productiekosten voor hun rekening nemen. Wat in veel gevallen wordt vergeten is dat bij een calamiteit beide partijen geconfronteerd worden met extra kosten. Verzeker daarom de gehele productie met alle gewenste dekkingsvormen in de gezamenlijkheid. De productie wordt verzekerd en niet de individuele input of financiering. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat het makkelijker is om afspraken te maken over de verdeling van de premie dan over de verdeling van de schade.

  pr├ęproductie                                     opnameperiode                      postproductie