Welke productiekosten moet ik verzekeren?

Omdat er gedurende het gehele productieproces schade kan ontstaan verzeker je de totale productiekosten. Zo weet je zeker dat alle extra kosten (of de gemaakte kosten als de productie niet afgemaakt wordt) ook in de vergoeding zijn opgenomen. 

Zijn alle posten juist opgenomen in de verzekerde begroting dan komen zij voor vergoeding in aanmerking ook als de aanvullende kosten hoger liggen dan de oorspronkelijk begrote kosten. Voor zover bepaalde productiekosten (zoals overhead, producersfee etc.) tegen een vast percentage zijn meeverzekerd zullen deze op dezelfde wijze worden uitgekeerd over het schadebedrag. Als bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat daar kosten voor worden begroot (bijv. vrijwilligers e.d.) maar die in geval van schade wel in rekening moeten worden gebracht of worden uitbesteed dan is het verstandig daar een fictief bedrag voor mee te verzekeren.

De premie voor deze verzekering hoeft niet verzekerd te worden en voor sommige productiekosten geldt een facultatieve uitzonderingsregel (ontwikkeling, rechten en royalties, script en scenario, producersfee, en overhead). Wees hier echter voorzichtig mee omdat veel kosten vaak onverwacht toch aanvullend gemaakt moeten worden. Daarnaast is het premievoordeel in de regel zeer beperkt. Geef daarom vooraf altijd de complete begroting op en vermeld duidelijk waarom je bepaalde posten niet wenst mee te verzekeren.