Direct toezicht en deugdelijk afgesloten ruimte

De meest voorkomende schade-oorzaak is diefstal of vermissing. In veel verzekeringsvoorwaarden wordt daarom gesproken over “direct toezicht en deugdelijk afgesloten ruimte”. Iedereen dient natuurlijk als goed huisvader op zijn of haar spullen of de zaken van een ander te passen maar wanneer voldoe je als producent aan de hieraan gestelde eisen?

Direct toezicht

Bij toezicht is het belangrijk dat de zaken niet onbeheerd achtergelaten worden. Zolang er zicht is, is er geen gelegenheid om iets ongemerkt mee te nemen of er moet sprake zijn van beroving.

Daarnaast is het uiteraard belangrijk rekening te houden met onverwachte omstandigheden. Als er een bewaker is, zullen er in de regel verder weinig andere mensen aanwezig zijn. Maar een bewaker moet ook af en toe naar het toilet of als er iets gebeurt waardoor hij genoodzaakt is om zijn post te verlaten liggen de zaken weer voor het spreekwoordelijke oprapen. De dief is creatief en er zijn tal van voorbeelden van uitgedachte afleidingsmanoeuvres. Het regelen van (professionele) bewaking is natuurlijk perfect maar zorg dat de spullen toch zo zijn opgeborgen dat snelle diefstal lastiger wordt en de dief genoodzaakt wordt geweld (inbraak) te gebruiken om de zaken mee te nemen. Dan is er in principe ook geen probleem qua verzekeringsdekkingen. Als de bewaker wordt bedreigd wordt dat natuurlijk als geweld gezien en hoeft hij of zij niet de held uit te hangen.

Deugdelijk afgesloten ruimte

Een deugdelijk afgesloten ruimte is een ruimte die uitsluitend toegankelijk is door opening van een slot of door inbraak. Bij inbraak moet er sprake zijn van openbreking van de ruimte of het gebouw.

Het feit dat een ruimte op slot kan wil niet zeggen dat daarmee alles zorgvuldig is opgeborgen. Veel verzekeraars (en rechters) houden rekening met de omstandigheden. Het klassieke voorbeeld is de hotelkamer. Deze is op slot. Maar omdat er veel sleutels in omloop zijn kan Jan en alleman de kamer in zonder daarvoor in te hoeven breken. Een kluis in de kamer is wel een goed alternatief maar die zijn vaak niet groot genoeg om alles in op te bergen.

De auto is ook een goed voorbeeld. Zo worden wij de laatste tijd vaker geconfronteerd met laptops die uit kofferbakken verdwijnen. Niet zichtbaar zou je zeggen, maar het dievengilde heeft daar wat op gevonden. Of ze staan op de loer en zien dat de computer van achter de voorstoel in de kofferbak wordt gelegd ,of er wordt gebruik gemaakt van apparatuur die de computer kan detecteren. Ruitje wordt ingeslagen en via de achterbank pakken ze laptop uit de kofferbak. In veel verzekeringsvoorwaarden wordt voor diefstal uit de auto de eis gesteld dat de auto is uitgerust met een alarm.

Bij producties wordt er vaak gebruik gemaakt van een gezamenlijke ruimte waar van alles opgeslagen wordt. Op zich is dat een goede regeling maar er zijn veel mensen die in- en uitlopen. Ook hier zijn er voorbeelden van brutale mensen die gewoon naar binnen lopen, vriendelijk iedereen gedag zeggen en weer verdwijnen. Een goed sleutelbeheer en eindcontrole is daarbij erg belangrijk (bij voorkeur 1 persoon die dat regelt). Bij grote openbare locaties zijn ook vaak meerdere sleutels in omloop bij de eigenaar en medewerkers.

Ons advies is

Zorg dat de ruimtes echt goed afgesloten kunnen worden, zowel deuren als ramen etc. In ieder geval zo dat er geweld nodig is om binnen te komen. Voor locaties die langer gebruikt worden en zeker als die ook nog dienen als opnamelocatie kun je er voor kiezen deze elektronisch te beveiligen. Veel mensen weten immers dat er opnamen gemaakt worden en dan is de link naar kostbare apparatuur snel gelegd. Ook moeten we rekening houden met brandstichting na inbraak. Deze preventiekosten zijn redelijk overzichtelijk want de beveiligingstechniek kun je de volgende keer vaak weer grotendeels gebruiken dus blijft het over het algemeen bij de installatie door een erkend bedrijf (google beveiliging BORG-richtlijnen). Wij begrijpen dat dit ogenschijnlijk wat ver gaat maar als je het vergelijkt met de totale productiekosten van bijvoorbeeld 10 draaidagen die opnieuw op een andere locaties gemaakt moeten worden dan valt dat wel weer mee. Overigens is de gevolgschade die ontstaat na inbraak wel gedekt onder de productieverzekering dus zal de schade die daaruit voortvloeit vergoed worden maar de ellende die je er van hebt is onbetaalbaar.

Ook als de producent alles in het werk stelt om schade te voorkomen dan zal iedere eigenaar toch voor zichzelf de afweging moeten maken of zij het verantwoord vinden om hun eigendommen in de gegeven omstandigheden zo achter te laten. Waarom moet de producent deze verantwoordelijkheid op zich nemen en deze schade betalen? Als dat een incidenteel geval is zijn de kosten nog wel te overzien maar bij een calamiteit kunnen al die kleinere schadegevallen bij elkaar opgeteld een gigantische schade betekenen die zelfs het verzekerde bedrag van de verzekering van de producent zouden kunnen overstijgen (zgn. cumulatierisico).