Vervoermiddelen

Lees altijd goed de leveringscondities van je facilitaire dienstverlener of vraag gericht hoe het één en ander is geregeld bij schade. De aansprakelijkheidsverzekering biedt in de regel geen dekking voor schade aan vervoermiddelen van anderen die gehuurd, geleend etc. zijn:

Wat is verzekerd? 

Transportmiddelen: 

  • om mensen, goederen of dieren over land (voertuig) of water (vaartuig) te vervoeren en, 
  • in eigendom zijn of niet in eigendom zijn en waarbij verzekeringnemer een zakelijk of ander belang heeft en, 
  • die benodigd zijn of gebruikt (gaan) worden in of als decor voor deze productie.  

Hieronder worden uitsluitend verstaan: Auto's, bestel- en vrachtauto’s, bussen, aanhangwagens (w.o. caravans), motoren, (brom)fietsen, pleziervaartuigen met uitzondering van jetski’s. Andere vervoermiddelen kunnen uitsluitend worden verzekerd na overleg met en goedkeuring van 

Welk bedrag moet ik verzekeren?

Je kunt het bedrag vaststellen door een gespecificeerde opgave te doen. Je kunt ook een vast totaalbedrag vaststellen zonder specificatie. Op die manier heb je alles verzekerd tot het opgegeven bedrag.

Wij adviseren de aanschafwaarde (in de regel de nieuwwaarde) te verzekeren.

Wie is de eigenaar?

Het maakt niet uit wie de eigenaar is. Het is wel verstandig, als je zaken van anderen verzekert om de waarde schriftelijk door de eigenaar vast te laten stellen.

Wat wordt er vergoed?

De herstelkosten met een maximum van de hieronder vermelde waarde of indien herstel niet mogelijk is:

  • Voor zaken niet ouder dan vijf jaar de nieuwwaarde met een maximum van de getaxeerde waarde
  • Voor zaken ouder dan vijf jaar de vervangingswaarde met een maximum van de getaxeerde waarde.

Verplichtingen:

Onder direct toezicht houden dan wel in een deugdelijk afgesloten ruimte opbergen.  (Zie ook: direct toezicht en deugdelijk afgesloten ruimte

Verzekeringstermijn:

  • Opnameperiode
  • Postproductieperiode
  • + in- en uitloopperiode