Over

Wie zijn wij

Productieverzekering is een onderdeel van DSV Assurantiegroep B.V., een middelgrote Registermakelaar in Assurantiën (RMiA). Wij zijn een volledig onafhankelijk intermediair dat niet gebonden is aan enige verzekeraar of andere financiële instelling. De deskundige medewerkers zijn niet alleen goed opgeleid maar beschikken ook over jarenlange ervaring op het gebied van advisering van bedrijven die werkzaam zijn in Media, Entertainment en Audiovisuele branche.

Wat is een productieverzekering?

De productieverzekering biedt een complete dekking voor calamiteiten die zich gedurende het gehele productieproces kunnen voordoen, voor zowel de materiële schade (reparatiekosten of vervanging) als de gevolgschade (aanvullende of gemaakte productiekosten).

Welke productiekosten moet ik verzekeren?

Omdat er gedurende het gehele productieproces schade kan ontstaan verzeker je de totale productiekosten. Zo weet je zeker dat alle extra kosten (of de gemaakte kosten als de productie niet afgemaakt wordt) ook in de vergoeding zijn opgenomen. 

Welke dekking heb ik nodig?

Om een juiste afweging te maken van de dekkingsvormen is het raadzaam om voor elke productie vooraf een risicoprofiel te maken.  

  1. Welke soort schade kan zich voordoen (opnamemateriaal, locatie, personen etc.)?
  2. Is dat (überhaupt) op te lossen? Zo ja binnen welke termijn en hoe?
  3. In hoeverre heeft dit consequenties voor de inhoud van het programma en de vervolgopnamen?
  4. Welke tijd is hiervoor nodig? 
  5. Zijn er data die niet overschreden mogen worden en blijft iedereen beschikbaar?
  6. Wie lijdt de schade en welke kosten brengt dit met zich mee?

Wie wordt er verzekerd?

'Iedereen is vervangbaar' wordt er wel eens gezegd. Toch hoeft iemand niet onvervangbaar te zijn om tot grote problemen te kunnen leiden. Denk maar aan een acteur die overlijdt, dan zullen alle eerder gemaakte opnamen met de nieuwe acteur opnieuw gemaakt moeten worden. De acteur is weliswaar vervangbaar maar de uitval heeft een aanzienlijke schade tot gevolg. Maar dit geldt niet alleen voor de uitval van een acteur of presentator. Ook de uitval van andere personen kan tot stagnatie in het productieproces leiden. De regisseur en DOP worden vaak ook verzekerd maar eigenlijk zijn alle functies van essentieel belang en kan het verstandig zijn ook andere crewleden te verzekeren. Met behulp van de vragen bij welke dekking heb ik nodig? kun je voor jezelf bepalen wie je moet verzekeren.

Wanneer is iemand onvervangbaar?

Iemand is pas echt onvervangbaar als de productie niet afgemaakt kan worden met een ander en de productie stopgezet moet worden. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als contractueel is overeengekomen dat financiering uitsluitend plaatsvindt als een bepaalde acteur of regisseur betrokken is. Een ander voorbeeld is een serie waarin een acteur een zo gevestigde rol heeft dat het niet mogelijk is de serie voort te zetten met een andere acteur. Bij documentaires kan het voorkomen dat bij een portret de film niet afgemaakt kan worden.

Medische keuring | gezondheidsverklaring

De verzekeringsmaatschappij wil vooraf het risico van uitval van personen kunnen beoordelen. Afhankelijk van de hoogte van de productiekosten, het soort productie, de duur en de locaties van de productie en de leeftijd van de personen verlangt de verzekeraar een medische keuring of een gezondheidsverklaring.

Coproducties

Bij coproducties zie je vaak dat meerdere partijen bepaalde gedeelten van de productiekosten voor hun rekening nemen. Wat in veel gevallen wordt vergeten is dat bij een calamiteit beide partijen geconfronteerd worden met extra kosten. Verzeker daarom de gehele productie met alle gewenste dekkingsvormen in de gezamenlijkheid. De productie wordt verzekerd en niet de individuele input of financiering. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat het makkelijker is om afspraken te maken over de verdeling van de premie dan over de verdeling van de schade.

  préproductie                                     opnameperiode                      postproductie

Buitenlandse (co-)producent en bestedingsverplichting

Sinds enige tijd hebben wij de mogelijkheid om Nederlandse producenten een verzekeringsoplossing te bieden voor producties waarbij een buiten Nederland gevestigde coproducent is betrokken en waarvoor in het land van vestiging van die coproducent een bestedingsverplichting aan de orde is. Vooralsnog staat deze faciliteit ter beschikking voor een aantal binnen de EU liggende landen, zoals België, Duitsland, Denemarken en Ierland.

Direct toezicht en deugdelijk afgesloten ruimte

De meest voorkomende schade-oorzaak is diefstal of vermissing. In veel verzekeringsvoorwaarden wordt daarom gesproken over “direct toezicht en deugdelijk afgesloten ruimte”. Iedereen dient natuurlijk als goed huisvader op zijn of haar spullen of de zaken van een ander te passen maar wanneer voldoe je als producent aan de hieraan gestelde eisen?