Over

Onze adviseurs

Wat is een productieverzekering?

De productieverzekering biedt een complete dekking voor calamiteiten die zich gedurende het gehele productieproces kunnen voordoen, voor zowel de materiële schade (reparatiekosten of vervanging) als de gevolgschade (aanvullende of gemaakte productiekosten).

Welke productiekosten moet ik verzekeren?

Omdat er gedurende het gehele productieproces schade kan ontstaan verzeker je de totale productiekosten. Zo weet je zeker dat alle extra kosten (of de gemaakte kosten als de productie niet afgemaakt wordt) ook in de vergoeding zijn opgenomen. 

Wat zijn noodzakelijke extra kosten?

 • Noodzakelijk
  • Als deze kosten niet gemaakt worden kan de verzekerde productie niet afgemaakt worden!
  • Komen deze kosten niet voor in de verzekerde begroting dan moeten zij essentieel en redelijk zijn in het kader van de schadeloosstelling (reshoot bijvoorbeeld).
   • Er moet overgewerkt worden en daarom wordt een maaltijd geregeld. Biefstuk met patat is redelijk, 5 gangen met een wijnarrangement in een 2 sterrentent is niet redelijk.
   • Kosten van het script zijn niet in de verzekerde begroting opgenomen. Bij het overlijden van een acteur moet het script worden herschreven om verder te kunnen. Deze kosten zijn noodzakelijk en dus verzekerd (vaak ook schade beperkend en kunnen daarmee ook als bereddingskosten worden beschouwd). Wordt de productie niet afgemaakt dan worden de kosten van het script niet vergoed omdat zij niet zijn meeverzekerd en er dus ook geen premie over is betaald.
  • Als deze kosten ook gemaakt worden bij de reguliere opnamen dan moeten zij ook terug te vinden zijn in de verzekerde begroting en moet er premie over betaald zijn.
   • In de begroting is een post catering opgenomen voor 5 gangendiners bij een Michelintent omdat een hele interessante acteur anders niet te contracteren valt. Hierover is premie betaald dus bij schade mag deze acteur opnieuw genieten van zijn 5 gangendiner.
 • Extra
  • Kosten die normaal begroot zijn kunnen niet als schade worden opgevoerd (deze zouden immers zonder gebeurtenis ook zijn gemaakt).
  • Kosten die bovenop de voorziene kosten worden gemaakt worden wel vergoed.
   • Hogere tarieven
   • Extra dagen
   • Preventieve kosten om continuïteit te waarborgen (voorzieningen om nadelige gevolgen van seizoensinvloeden op te vangen, vergunningen, brandwachten)

Welke kosten zijn niet verzekerd?

Kosten die een producent sowieso (zonder schadegebeurtenis) als goed huisvader moet maken worden niet als schade gezien. Veelal zijn dit kosten voor preventie zoals:

 • Inbraak-/ diefstalpreventie (professionele bewaking, alarm, goede sloten etc.)
 • Juiste vergunningen en professionele begeleiding
 • Vaccinaties

In sommige gevallen kunnen deze kosten wel voor vergoeding in aanmerking komen indien zij als extra en noodzakelijk kunnen worden gezien als gevolg van een gedekte gebeurtenis moeten worden gemaakt. Je kunt hierbij denken aan:

 • andere eisen van een eigenaar van een andere locatie, of
 • vaccinaties voor een 2e reis
 • eisen van andere nieuwe personen 
 • Andere of gewijzigde regelgeving 

Welke dekking heb ik nodig?

Om een juiste afweging te maken van de dekkingsvormen is het raadzaam om voor elke productie vooraf een risicoprofiel te maken.  

 1. Welke soort schade kan zich voordoen (opnamemateriaal, locatie, personen etc.)?
 2. Is dat (überhaupt) op te lossen? Zo ja binnen welke termijn en hoe?
 3. In hoeverre heeft dit consequenties voor de inhoud van het programma en de vervolgopnamen?
 4. Welke tijd is hiervoor nodig? 
 5. Zijn er data die niet overschreden mogen worden en blijft iedereen beschikbaar?
 6. Wie lijdt de schade en welke kosten brengt dit met zich mee?

Wie wordt er verzekerd?

'Iedereen is vervangbaar' wordt er wel eens gezegd. Toch hoeft iemand niet onvervangbaar te zijn om tot grote problemen te kunnen leiden. Denk maar aan een acteur die overlijdt, dan zullen alle eerder gemaakte opnamen met de nieuwe acteur opnieuw gemaakt moeten worden. De acteur is weliswaar vervangbaar maar de uitval heeft een aanzienlijke schade tot gevolg. Maar dit geldt niet alleen voor de uitval van een acteur of presentator. Ook de uitval van andere personen kan tot stagnatie in het productieproces leiden. De regisseur en DOP worden vaak ook verzekerd maar eigenlijk zijn alle functies van essentieel belang en kan het verstandig zijn ook andere crewleden te verzekeren. Met behulp van de vragen bij welke dekking heb ik nodig? kun je voor jezelf bepalen wie je moet verzekeren.

Wanneer is iemand onvervangbaar?

Iemand is pas echt onvervangbaar als de productie niet afgemaakt kan worden met een ander en de productie stopgezet moet worden. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als contractueel is overeengekomen dat financiering uitsluitend plaatsvindt als een bepaalde acteur of regisseur betrokken is. Een ander voorbeeld is een serie waarin een acteur een zo gevestigde rol heeft dat het niet mogelijk is de serie voort te zetten met een andere acteur. Bij documentaires kan het voorkomen dat bij een portret de film niet afgemaakt kan worden.

Medische keuring | gezondheidsverklaring

De verzekeringsmaatschappij wil vooraf het risico van uitval van personen kunnen beoordelen. Afhankelijk van de hoogte van de productiekosten, het soort productie, de duur en de locaties van de productie en de leeftijd van de personen verlangt de verzekeraar een medische keuring of een gezondheidsverklaring.

Direct toezicht en deugdelijk afgesloten ruimte

De meest voorkomende schade-oorzaak is diefstal of vermissing. In veel verzekeringsvoorwaarden wordt daarom gesproken over “direct toezicht en deugdelijk afgesloten ruimte”. Iedereen dient natuurlijk als goed huisvader op zijn of haar spullen of de zaken van een ander te passen maar wanneer voldoe je als producent aan de hieraan gestelde eisen?

Locatieschade: Rekwisiet of niet?

In sommige gevallen wordt er een hele set gebouwd maar in de meeste gevallen wordt er gewoon gebruik gemaakt van een bestaande omgeving. In die gevallen kan het soms onduidelijk zijn wat er wel of niet als rekwisiet wordt aangemerkt en onder de verzekering van de rekwisieten, sets en garderobe (RSG) kan worden geclaimd.

Wat zijn rekwisieten, sets en garderobe?

In de voorwaarden wordt gesproken van roerende zaken (rekwisieten) en onroerende zaken (sets) die benodigd zijn of gebruikt (gaan) worden in of als decor voor een productie. Garderobe is: kleding, kostuums, schoeisel, hoofddeksels, pruiken en haarstukken, sieraden, make-up, grime etc. die eveneens gebruikt (gaan) worden in of als decor.

Maar wat is dan decor?

Decor is de gebouwde of bestaande omgeving die al dan niet door inrichting en aankleding gebruikt wordt voor de realisatie van een productie.

Conclusie:

Als het in beeld komt is het decor en als het niet in beeld komt niet. Je moet het als het ware ergens anders (in een betonnen bak) kunnen nabouwen om hetzelfde plaatje te krijgen.

 • Film je een werkplek op een kantoor dan is het kopieerapparaat dat niet in beeld komt geen rekwisiet. De computer en het bureau waar de acteur aan werkt wel.
 • Leg je vloerbedekking over een bestaande parketvloer dan is de parketvloer geen set (je hoeft de parketvloer immers niet elders te leggen om daar je benodigde vloer op te leggen).
 • Beschadigde deur of vensters, zolang zij in beeld komen is dat verzekerd. Als dat wordt gebruikt om een stuk duct tape op te plakken niet.

Hoe is dit dan verzekerd als het geen rekwisiet is?

Die schades kunnen veelal worden geclaimd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een zgn. opzichtdekking. Maar eerst moet gekeken worden wie er aansprakelijk is (en dus welke verzekering moet worden aangesproken). Naast de wettelijke aansprakelijkheid is er nl. ook de contractuele aansprakelijkheid. En soms is iemand gevoelsmatig wel verantwoordelijk voor een schade maar niet aansprakelijk. Is iemand niet aansprakelijk dan is diegene ook niet verplicht de schade te vergoeden en is er dus ook geen taak weggelegd voor de aansprakelijkheidsverzekering. Een rekwisietenverzekering voorkomt deze vervelende discussies omdat er niet gekeken wordt wie er aansprakelijk is.

Wat vergoedt de verzekeraar?

De reparatiekosten. Is reparatie niet mogelijk dan wordt afhankelijk van de ouderdom de nieuwwaarde of vervangingswaarde vergoed. Ben je niet de eigenaar vraag dan vooraf welke waarde je moet verzekeren. Afspraken tussen producent en locatiehouder spelen geen rol tenzij vooraf afgesproken met de verzekeraar. Het is ook verstandig om van te voren foto’s te maken van bestaande schade en deze ook even naar de eigenaar te sturen. Zo voorkom je dat iemand schade claimt die je niet veroorzaakt hebt.

Productieverzekering of rekwisietenverzekering (equipmentverzekering)?

Veelal is het voordeliger om een aparte rekwisietenverzekering af te sluiten. De dekking is vaak ook iets uitgebreider en je hebt geen problemen met een no-claim onder de productieverzekering. Maar omdat de minimumpremie voor een rekwisietenverzekering hoger kan zijn dan een tijdelijke dekking op een productieverzekering kan dat ook een prima oplossing zijn.

Coproducties

Bij coproducties zie je vaak dat meerdere partijen bepaalde gedeelten van de productiekosten voor hun rekening nemen. Wat in veel gevallen wordt vergeten is dat bij een calamiteit beide partijen geconfronteerd worden met extra kosten. Verzeker daarom de gehele productie met alle gewenste dekkingsvormen in de gezamenlijkheid. De productie wordt verzekerd en niet de individuele input of financiering. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat het makkelijker is om afspraken te maken over de verdeling van de premie dan over de verdeling van de schade.

  préproductie                                     opnameperiode                      postproductie

Buitenlandse (co-)producent en bestedingsverplichting

Sinds enige tijd hebben wij de mogelijkheid om Nederlandse producenten een verzekeringsoplossing te bieden voor producties waarbij een buiten Nederland gevestigde coproducent is betrokken en waarvoor in het land van vestiging van die coproducent een bestedingsverplichting aan de orde is. Vooralsnog staat deze faciliteit ter beschikking voor een aantal binnen de EU liggende landen, zoals België, Duitsland, Denemarken en Ierland.