Wat zijn noodzakelijke extra kosten?

 • Noodzakelijk
  • Als deze kosten niet gemaakt worden kan de verzekerde productie niet afgemaakt worden!
  • Komen deze kosten niet voor in de verzekerde begroting dan moeten zij essentieel en redelijk zijn in het kader van de schadeloosstelling (reshoot bijvoorbeeld).
   • Er moet overgewerkt worden en daarom wordt een maaltijd geregeld. Biefstuk met patat is redelijk, 5 gangen met een wijnarrangement in een 2 sterrentent is niet redelijk.
   • Kosten van het script zijn niet in de verzekerde begroting opgenomen. Bij het overlijden van een acteur moet het script worden herschreven om verder te kunnen. Deze kosten zijn noodzakelijk en dus verzekerd (vaak ook schade beperkend en kunnen daarmee ook als bereddingskosten worden beschouwd). Wordt de productie niet afgemaakt dan worden de kosten van het script niet vergoed omdat zij niet zijn meeverzekerd en er dus ook geen premie over is betaald.
  • Als deze kosten ook gemaakt worden bij de reguliere opnamen dan moeten zij ook terug te vinden zijn in de verzekerde begroting en moet er premie over betaald zijn.
   • In de begroting is een post catering opgenomen voor 5 gangendiners bij een Michelintent omdat een hele interessante acteur anders niet te contracteren valt. Hierover is premie betaald dus bij schade mag deze acteur opnieuw genieten van zijn 5 gangendiner.
 • Extra
  • Kosten die normaal begroot zijn kunnen niet als schade worden opgevoerd (deze zouden immers zonder gebeurtenis ook zijn gemaakt).
  • Kosten die bovenop de voorziene kosten worden gemaakt worden wel vergoed.
   • Hogere tarieven
   • Extra dagen
   • Preventieve kosten om continu├»teit te waarborgen (voorzieningen om nadelige gevolgen van seizoensinvloeden op te vangen, vergunningen, brandwachten)

Welke kosten zijn niet verzekerd?

Kosten die een producent sowieso (zonder schadegebeurtenis) als goed huisvader moet maken worden niet als schade gezien. Veelal zijn dit kosten voor preventie zoals:

 • Inbraak-/ diefstalpreventie (professionele bewaking, alarm, goede sloten etc.)
 • Juiste vergunningen en professionele begeleiding
 • Vaccinaties

In sommige gevallen kunnen deze kosten wel voor vergoeding in aanmerking komen indien zij als extra en noodzakelijk kunnen worden gezien als gevolg van een gedekte gebeurtenis moeten worden gemaakt. Je kunt hierbij denken aan:

 • andere eisen van een eigenaar van een andere locatie, of
 • vaccinaties voor een 2e reis
 • eisen van andere nieuwe personen 
 • Andere of gewijzigde regelgeving