Welke dekking heb ik nodig?

Om een juiste afweging te maken van de dekkingsvormen is het raadzaam om voor elke productie vooraf een risicoprofiel te maken.  

  1. Welke soort schade kan zich voordoen (opnamemateriaal, locatie, personen etc.)?
  2. Is dat (├╝berhaupt) op te lossen? Zo ja binnen welke termijn en hoe?
  3. In hoeverre heeft dit consequenties voor de inhoud van het programma en de vervolgopnamen?
  4. Welke tijd is hiervoor nodig? 
  5. Zijn er data die niet overschreden mogen worden en blijft iedereen beschikbaar?
  6. Wie lijdt de schade en welke kosten brengt dit met zich mee?

In de praktijk staat iedereen wel stil bij eventuele problemen tijdens de productieperiode en dat is juist de reden waarom negen van de tien schadegevallen niet tot enorme consequenties zullen leiden. Het gaat erom dat ook voor die ene onverwachte gebeurtenis een adequate oplossing en dekking wordt geboden. 

Inmiddels hebben zich de afgelopen jaren de meest uiteenlopende gevallen voorgedaan waar bij aanvang geen enkele producent ooit rekening mee heeft gehouden. En daar komt de toegevoegde waarde van een productieverzekering om de hoek kijken.  Stel jezelf de hierboven vermelde vragen voor elke dekkingsvorm (verzekerde rubrieken) en je zult zien dat voor elke productie een juiste dekking mogelijk is.